admin's blog

פסטיבל האור ירושלים

השנה השתתפתי בפסטיבל האור בעתיקה

למי שלא ביקר בפסטיבל, מוזמן להתרשם מדף יוצרים אור בקארדו - פסטיבל האור בעתיקה

ומהאומנים הנפלאים שהשתתפו:

אילן מלכה
אילנה ירדן
אמיר כחלאני
בועז מנדל וינון רטיג
זהר גב
טובית הורן
טוהר בן יהודה

יש לי בלוג

במזל טוב יש לי בלוג

וכל זה למה ?

הכל בגלל שהשתתפתי בפסטיבל האור בעתיקה

יש לי בלוג